Personalen på Mediabox tackar alla beställare för ett gott samarbete under årens lopp!
Tillsammans har vi strävat efter att varje deltagare på Mediabox ska nå målen i er beställning.
Den positiva återkoppling som ges från deltagare och beställare är den bästa bekräftelsen på att Mediabox som utförare nått sin strävan efter hög kvalitet och nöjda deltagare.