Mediabox fick toppenbetyg av deltagare också i år, tack!!!

Stadsledningskontoret utvärderar årligen insatsen sysselsättningstöd inom socialpsykiatrin. Alla med beslut om sysselsättning i såväl stadens egna verksamhets utförare som övrig regi inom staden svarar på en enkätundersökning. Glädjande för oss att 68%  av deltagare på Mediabox svarade på enkäten för Stadens brukarundersökning 2017.  Stadens svarsprocent är 49%.   Insamling har skett under perioden 23 augusti -6 november 2017 med postala utskick där möjlighet ges att besvara enkäten via en webblänk.

 

Brukarundersökningens resultat för Mediabox ----> 2017 2016 2015 2014 stadens 2017
Jag blir väl bemött av personalen 100% 100% 100% 100% 91%
Personalen frågar på vilket sätt jag vill ha stöd 83% 91% 86% 73% 77%
Jag har inflytande över hur det stöd jag får på min sysselsättningsverksamhet utförs 91% 91% 87% 100% 84%
Jag är nöjd med min sysselsättningsverksamhet 92% 91% 80% 91% 91%
Personalen vet vad jag klarar av 82% 91% 80% 91% 83%
Jag litar på personalen 92% 82% 80% 91% 90%